BRIGÁDA

V neděli 17. 4. od 9 hod.

Dovolte mi, oslovit Vás s žádostí o pomoc při výstavbě bike parku a úpravě okolních ploch. Tento vzniká vedle fotbalového hřiště.

Přijďte pomoct vybudovat jednu z možností, jak rozvíjet dovednost i fyzickou zdatnost našich dětí (nejen jejich).

Oslovuji tímto muže, ženy i odrostlejší děti. Jsou věci, které dokážeme společně vybudovat i bez zbytečných řečí.

,,Pojďme míň mluvit o tom, co by se mělo

raději už konečně něco udělat :o))“

S sebou lopaty, hrábě, rýče.

Uvítám i ruční vál na rovnání tratě

Věřím, že se nám to společně povede a v červnu odstartujeme první závody. Předem děkuji všem za účast a v neděli věřím že tam nebudu sám :o).

Zdravím Vás Štěpánek Richard

Kontakt pro případné dotazy: tel. 608766546, e-mail: 93richard@seznam.cz